verzameling restauratie aankoop Phonograph.be Patrick historie verkoop
verzameling / collection restauratie / restauration aankoop / achat / buying home Patrick De Caluwé historie / histoire / history verkoop / vente / sell

52. Victor Auxetophone model Queen Ann  1906

Prijs in 1906:  100£  of   2500 Fr

Vorige Start Volgende

Zoals vermeld op de vorige pagina verkocht Parsons de rechten voor de toepassing en exploitatie van de Auxetophone op fonografen en grammofoons aan de Gramophone Co. Deze introduceerde in 1906 een gamma grammofoons die voorzien waren van een Auxetophone: de Auxeto-Gramophone.  Er werden wel heel wat veranderingen aangebracht aan het oorspronkelijke idee, voornamelijk door de voor de Victor Gramophone Co. werkende Amerikaan Wilburn Dennison. De door een motor (A) aangedreven luchtpomp (B) staat onderaan in de kast en blaast de lucht via een oliefilter (C) naar een reservoir (D). Vandaar stroomt deze door een stoffilter (E) en enkele flexibele tubes naar de Auxetophone-weergever (voor alle duidelijkheid: volgens Parsons is de Auxetophone slechts de kleine van een naald voorziene cel die de grammofoonplaat afleest en diens trillingen met behulp van perslucht omzet naar geluid, en in feite dus de klassieke weergever of "soundbox" vervangt.  Daar men in England de nadruk wou leggen dat het ging om een grammofoon van de Gramophone Company voorzien van een Auxetophone "soundbox" werd aanvankelijk de term Auxeto-Gramophone gebruikt voor de grammofoon. Geleidelijk aan werd heel het apparaat gewoon de "Auxetophone" genoemd en zo nu ook nog altijd door de verzamelaars. Daarom spreek ik in het vervolg over de Auxetophone-weergever als het over deze cel met naald gaat).

    

Ook de Auxetophone-weergever werd door Dennison vernieuwd en vastgelegd in 3 patenten: No25875 van 8 maart 1906, No21080 van 24 januari 1907 en No210843 van 1 februari 1907. Hieronder ziet U de bij de eerste patent horende schets.

De grootste nieuwigheid is een conische luchtverdeler (35 op fig4, fig5 en fig6) die er moet voor zorgen dat de toegevoerde lucht (komt links binnen via 34) gelijkmatig over het vast rooster (44 op fig4, fig5 en fig8) verdeeld wordt. Daarnaast werd de beweegbare kam vervangen door een beweegbaar rooster (fig9)

Zo ziet die Dennison Auxetophone-weergever er dan in het echt uit.

   

Vanaf 1906 figureerden drie uitvoeringen in de Europese catalogi van de Gramophone Company.

-model Queen Anne in mahony hout  

-model Flemish in eik ( zie op pagina 54)

-model Chippendale  ( zie op pagina 55)

In de Verenigde Staten was tot 1910 alleen de hieronder afgebeelde Queen Anne versie te koop bij de Victor Talking Machine Company. Nadien kwam er een luxueuze Louis XVI kast bij ( zie op pagina 53) . Tussen de Europese en Amerikaanse Queen Anne kast zijn enkele kleine verschillen. Meer hierover op pagina 56.

Victor Auxetophone , genummerd 192 in de kast

Beeld van de vernieuwde luchtpomp

 

 Lees meer...

VorigeVolgende

 

Patrick De Caluwé    Antwerpsesteenweg 48    9140 Temse    Belgium    tel:+32(0)3771 29 77  e-mail patrick@phonograph.be

°°°°°°°°°°°°°°°°°° ©2003: webdesign 4U |  hosted by: webspace 4U | Phonograph siteadmin login | °°°°°°°°°°°°°°°°°°